Haku

Asiakkaana kirjastossa

Kirjastokortti

Uuden asiakkaan tulee ensimmäiseksi hankkia kirjastokortti Louna-kirjastoihin. Louna-kirjastot-yhteistyöhön kuuluvat Forssan, Humppilan, Jokioisten, Tammelan sekä Ypäjän kirjastot.

Henkilökohtaisen kirjastokortin saa kaikista Louna-kirjastoista. Sen avulla voi paitsi lainata, myös käyttää kirjaston tietokoneita ja lainausautomaatteja. Kortilla voi myös lainata e-kirjoja, kuunnella Naxos-palvelun kautta musiikkia ja lukea lehtiä kotikoneelta. Samalla kortilla voi asioida kaikissa Louna-kirjastojen palvelupisteissä.

Kortin saa, kun ilmoittaa osoitteensa ja esittää kirjaston hyväksymän voimassaolevan henkilötodistuksen, jossa on valokuva ja henkilötunnus. Kirjastokortin myöntämiseen tarvitaan Suomessa oleva osoite. Kirjastokortti on henkilökohtainen ja kortinhaltija on vastuussa sillä lainatusta aineistosta. Kirjastokortin katoamisesta tulee ilmoittaa välittömästi kirjastoon.

Alle 15-vuotias saa kirjastokortin huoltajan tai toisen täysi-ikäisen vastuuhenkilön kirjallisella suostumuksella.

Osoitteenmuutoksesta pitää ilmoittaa kirjastoon. Asiakastietojen muuttamiseen voi käyttää palautelomaketta. Puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen voi muuttaa verkkokirjastoon kirjautumisen jälkeen Omissa tiedoissa.

Myös yhteisö tai laitos (esimerkiksi koulu, päiväkoti) voi hankkia kirjastokortin. Tällöin yhteisölle nimetään vastuuhenkilö.

Kirjastokortti on aina oltava lainatessa mukana.

Tunnusluku

Tunnusluku on nelinumeroinen luku, jonka saat kaikista Louna-kirjastoista. Tunnusluku on monikäyttöinen. Tarvitset tunnuslukua, kun:

 • - kirjaudut verkkokirjastoon
 • - lainaat kirjastossa lainausautomaatilla
 • - käytät kirjaston e-aineistoja
 • - käytät kirjaston tietokoneita
 • - asioit myös laajennettuina aukioloaikoina (ns. omatoimikirjasto) - tämä vaatii erillisen sopimuksen. Lisätietoa Louna-kirjastojen omatoimikirjastosta.

Jos unohdat tunnuslukusi, saat uuden kirjaston asiakaspalvelusta esittämällä kirjastokorttisi lisäksi kuvallisen henkilöllisyystodistuksen. Sähköpostitse tai puhelimitse tunnuslukua ei voida antaa johtuen tietoturvasyistä.

Lainaus ja palautus

Laina-ajat:

 • - kirjat 4 viikkoa
 • - äänikirjat 4 viikkoa
 • - nuotit 4 viikkoa
 • - kartat 4 viikkoa
 • - kielikurssit ym. paketit 4 viikkoa
 • - lehdet 2 viikkoa
 • - musiikkiäänitteet 4 viikkoa
 • - DVD/Blu ray- ja VHS-tallenteet 2 viikkoa
 • - CD-ROM-tallenteet, konsolipelit 2 viikkoa
 • - lautapelit 2 viikkoa
 • - e-kirjat 2 vrk, 14 vrk

Suurin osa kirjastojen aineistoista on lainattavissa kotiin. Poikkeuksia ovat käsikirjastojen aineistot sekä kotiseutukokoelmat (useista kotiseutukokoelmissa olevista aineistoista on myös lainattavia kappaleita).

Pikalaina

Kirjastoissa on jonkin verran pikalainakappaleita suosituimmista kirjoista. Niiden laina-aika on 2 viikkoa. Pikalainoja ei voi uusia ja ne on aina palautettava omaan kirjastoonsa.

Lainamäärä ja ikärajat

Asiakkaalla voi olla samanaikaisesti lainassa enintään 10 DVD-levyä, 20 CD-levyä ja 3 konsolipeliä/CD-ROM-levyä. Kuvatallenteiden lainauksessa noudatetaan Valtion elokuvatarkastamon määräämiä ikärajoja ja konsolipelien lainauksessa Valtion elokuvatarkastamon sekä yleiseurooppalaisen ikärajaluokittelu-järjestelmän (PEGI) mukaisia suositusikärajoja.

Palauttaminen

Lainat tulee palauttaa viimeistään eräpäivänä.  Mistä tahansa Louna-kirjastosta lainatun aineiston voi palauttaa mihin tahansa Louna-kirjastoon toimipaikan aukioloaikana. (Poikkeuksina pikalainat, kaukolainat, liikuntavälineet ja lautapelit).

Palautuksesta saa halutessaan kuitin.

Jos aineisto palautetaan palautusluukun kautta kirjaston ollessa suljettuna, henkilökunta kirjaa palautusluukkuun jätetyn aineiston palautuneeksi vasta seuraavana kirjaston aukiolopäivänä. Palautusluukun kautta jätetystä aineistosta kertyy myöhästymismaksuja palautusten kirjaamiseen saakka. Aineiston palauttaminen palautusluukusta on asiakkaan omalla vastuulla.

Myöhässä palautetuista lainoista peritään myöhästymismaksu.

Uusiminen ja varaukset

Ellei aineistosta ole varausta, lainan voi uusia. Sen voi tehdä Internetin kautta verkkokirjastossa. Internetuusintaa varten tarvitaan tunnusluku, jonka saa, kun käy henkilökohtaisesti kirjastossa.

Lainan voit uusia myös puhelimitse, sähköpostitse sekä kirjastoissa asioidessa. Kirjastojen yhteystiedot löydät yhteystietosivulta.

Lainat voi uusia viisi kertaa.

Aineiston varaaminen

Lainassa olevasta aineistosta voi jättää varauksen. Varauksen voi tehdä joko verkkokirjastossa, puhelimitse tai kirjastossa asioidessa. Verkkokirjaston varausta varten tarvitaan tunnusluku. Sen saa kirjastossa asioidessa. Varaukset Louna-kirjastojen omasta kokoelmasta ovat maksuttomia. Noutamatta jääneestä varauksesta peritään 2 €:n maksu.

Aineistovaraukset kohdistuvat kaikkien Louna-kimpan kirjastojen kokoelmiin. Asiakas saa siis varaamansa teoksen siitä Louna-kirjastosta, josta teos on ensimmäiseksi lainattavissa. Myös hyllyssä olevaa aineistoa voi varata. 

Varausta tehdessään asiakkaan tulee valita haluamansa noutopiste. Kun teos on valitussa noutopisteessä noudettavissa, asiakas saa saapumisilmoituksen valitsemallaan tavalla (tekstiviesti, sähköposti tai kirje). Aineisto pidetään varattuna 7 vrk ilmoituksen lähettämispäivästä.

Kaikki Louna-kirjastoissa lainattu aineisto voidaan palauttaa mihin tahansa Louna-kirjastoon maksutta.

Käyttösäännöt

Louna-kirjastojen käyttösäännöt 4.4.2022 alkaen.

Maksut

4.4.2022 alkaen

Kirjastokortti

Ensimmäinen kirjastokortti on maksuton.

Seuraavat 2 € / kappale.

Varaukset Louna-kirjastojen kokoelmasta

Varaukset Louna-kirjastojen kokoelmista ovat maksuttomia.

Noutamatta jäänyt varaus 2 € / kappale.

Myöhästymismaksut

Myöhästymismaksuja peritään, jos aineisto palautetaan eräpäivän jälkeen.

Myöhästymismaksut alkavat kertyä heti eräpäivää seuraavana päivänä.

Myöhästymismaksua kertyy 0,10 € / laina / kalenteripäivä, kuitenkin enintään 6,00 € / laina.

Myöhässä olevasta aineistosta lähetetään kolme myöhästymismuistutusta: viikko eräpäivän jälkeen, kolme viikkoa eräpäivän jälkeen ja viisi viikkoa eräpäivän jälkeen. Varatusta aineistosta sekä pikalainoista lähetetään muistutus heti eräpäivää seuraavana päivänä.

Myöhästymismuistutuksen sekä laskun toimitusmaksu on 2,00 €.

Lasten ja nuorten aineistoista ei peritä myöhästymismaksuja, mutta myöhästymismuistutuksen ja laskun toimitusmaksu peritään.

Lainauskielto astuu voimaan, jos myöhästymismaksuja on 10,00 € tai enemmän. Kielto koskee myös verkkokirjaston uusimis- ja varaustoimintoja.

Laskutus

Jos myöhässä olevaa aineistoa ei ole myöhästymismuistutuksista huolimatta palautettu, siitä lähetetään lasku 7 viikkoa eräpäivästä. Laskuun lisätään kertyneet ilmoituskulut, ja myöhästymismaksut kirjautuvat velkasaldoon.

Lainauskielto astuu voimaan, kun aineisto on 7 viikkoa myöhässä eräpäivästä. Lainauskielto on voimassa kaikissa Louna-kirjastoissa riippumatta siitä, mikä Louna-kirjasto sen on asettanut. Kielto poistuu, kun kaikki aineisto on palautettu tai korvattu.

Maksamattomat maksut jäävät asiakkaalle velaksi ja ne tulee maksaa kirjastoon viipymättä. Kun myöhästymismaksuja kertyy 10 € tai enemmän, se aiheuttaa lainauskiellon. Kielto koskee myös verkkokirjaston uusimis- ja varaustoimintoja.

Kadonneesta tai vahingoittuneesta aineistosta peritään kirjaston määräämä maksu. Elokuvatallenteista enimmäiskorvaus on 42 € / kappale.

Kaukopalvelu

Kotimaasta 5 € / kappale.

Ulkomailta laskun mukaan.

Muut maksut

Tutustu myös kirjastokohtaisiin maksuihin.

Kaukolainaus ja hankintaehdotukset

Kun haluat käyttöösi jonkin julkaisun, jota kirjastoissamme ei ole, voit täyttää omassa kirjastossa kaukopalvelulomakkeen. Lomakkeelle merkitään asiakkaan yhteystiedot sekä mahdollisimman tarkat tiedot halutusta julkaisusta. Kaukopalvelulomake sähköisessä muodossa.

Kaukopalvelu on maksullista palvelua. Tällä hetkellä kaukopalvelumaksu on 5 € / laina.

Kaukolainaksi tilatun aineiston saapuminen kestää muutamasta päivästä useaan viikkoon. Pisimmät odotusajat ovat kysytyillä kurssikirjoilla. Tilaa siis aineistosi ajoissa.

Kaukolainoissa noudatetaan lähettävän kirjaston laina-aikoja ja muita ehtoja. Käsikirjastoaineistoa ei yleensä anneta lainkaan kaukolainaksi.

Saapuneesta kaukolainasta ilmoitetaan asiakkaalle, minkä jälkeen julkaisu on noudettavissa.

Jos kirjastosta ei löydy asiakkaan toivomaa aineistoa, sitä voi myös esittää hankittavaksi omaan kirjastoon. Kirjasto päättää, toteutetaanko ehdotus. Hankintaehdotuslomake sähköisessä muodossa.

Lomakkeet

Kirjastokorttihakemus (tulostettava pdf)
Alle 15-vuotias saa kirjastokortin huoltajan tai toisen täysi-ikäisen vastuuhenkilön kirjallisella suostumuksella. Lomakkeita on saatavilla myös kirjaston asiakaspalvelussa.  Henkilöllisyys tarkistetaan.

Kaukopalvelulomake
Kaukolainaksi toimitetaan aineistoa muista kuin Louna-kirjastoista. Pyyntö tehdään kirjallisena. Tällä lomakkeella voit lähettää pyynnön sähköisesti haluamaasi Louna-kirjastoon.

Hankintaehdotuslomake
Jos kirjastosta ei löydy asiakkaan toivomaa aineistoa, sitä voi esittää hankittavaksi. Kirjasto päättää, toteutetaanko ehdotus. Tällä lomakkeella voi lähettää hankintaehdotuksen sähköisesti haluttuun Louna-kirjastoon.

Lukuneuvojapalvelun lomake
Forssan kaupunginkirjastolla toimii lukuneuvojapalvelu, jossa asiakkaat saavat mieltymystensä mukaan räätälöityjä kirjavinkkejä. Asiakas voi valita joko sähköpostitse lähetettävän vinkkilistan, kirjastosta noudettavan kirjapaketin tai voi varata ajan henkilökohtaiseen lukuneuvontakeskusteluun. Vastauksen saa kolmen arkipäivän kuluessa. 

Tietosuojaselosteet

Louna-kirjastojen tietosuojaselosteet pdf-tiedostoina.

Kirjastojärjestelmä Mikromarc
Lounakirjailijat-tietokanta
Tietokoneiden ajanvarausjärjestelmä Ebooking

Tilat ja laitteet

Kirjastoilla on erilaisia varattavia/vuokrattavia tiloja kuten näyttelytiloja, ryhmätyötiloja ja pelihuoneita.

Kirjaston työasemille kirjaudutaan kirjastokortin numerolla ja salasanalla. Salasana on sama, jota käytetään verkkokirjastossa lainoja uusittaessa ja lainausautomaatilla. Työaseman voi halutessaan varata etukäteen:

Varaa aika asiakastietokoneelle.

Osassa kirjastoja on lisäksi pikakoneita, joita käytetään jonotusperiaatteella.

Langaton verkko on käytössä kaikissa kirjastoissa.

Louna-kirjastojen asiakkaat voivat itsenäisesti tallentaa digitaaliseen muotoon ääni- ja kuvatallenteitaan Forssan kaupunginkirjastossa. Lisätietoa digitointimahdollisuudesta.

Kirjastokohtaiset tiedot tiloista ja laitteista löytyvät palvelupistesivuilta:

Muut palvelut

Kirjastoittain on tarjolla hieman vaihdellen erilaisia palveluja: kotipalvelua, tilaisuuksia kuten lukupiirejä tai satutunteja, opastusta kuten digitukea tai lukuneuvontaa, erikoiskokoelmia kuten Celia-äänikirjoja lukemisesteisille tai vieraskielisen kirjallisuuden siirtokokoelmia Monikielisestä kirjastosta, lainattavia kausikortteja, urheiluvälineitä ja muita laitteita jne.

Kirjastokohtaiset tiedot näistä löytyvät palvelupistesivuilta: