Haku

Asiakkaana kirjastossa

Kirjastokortti

Uuden asiakkaan tulee ensimmäiseksi hankkia kirjastokortti Louna-kirjastoihin. Sen avulla voi paitsi lainata, myös käyttää kirjaston tietokoneita ja lainausautomaatteja. Kortilla voi myös lainata e-kirjoja, kuunnella Naxos-palvelun kautta musiikkia ja lukea lehtiä kotikoneelta. Samalla kortilla voi asioida kaikissa Louna-kirjastojen palvelupisteissä.

Kortin saa, kun ilmoittaa osoitteensa ja esittää kirjaston hyväksymän voimassaolevan henkilötodistuksen, jossa on valokuva ja henkilötunnus. Kirjastokortin myöntämiseen tarvitaan Suomessa oleva osoite. Kirjastokortti on henkilökohtainen ja kortinhaltija on vastuussa sillä lainatusta aineistosta. Kirjastokortin katoamisesta tulee ilmoittaa välittömästi kirjastoon.

Alle 15-vuotias saa kirjastokortin huoltajan tai toisen täysi-ikäisen vastuuhenkilön kirjallisella suostumuksella.

Kirjastokorttihakemus (pdf) tulostetaan ja se palautetaan täytettynä Louna-kirjastoon.

Osoitteen tai muiden yhteystietojen muutoksesta pitää ilmoittaa kirjastoon. Muutoksia ei voi tehdä itse. Asiakastietojen muttamiseen voi käyttää palautelomaketta.

Myös yhteisö tai laitos (esimerkiksi koulu, päiväkoti) voi hankkia kirjastokortin. Tällöin yhteisölle nimetään vastuuhenkilö.

Kirjastokortti on aina oltava lainatessa mukana.

Tunnusluku

Tunnusluku on nelinumeroinen luku, jonka saat kaikista Louna-kirjastoista. Tunnusluku on monikäyttöinen. Tarvitset tunnuslukua, kun:

 • - kirjaudut verkkokirjastoon
 • - lainaat kirjastossa lainausautomaatilla
 • - käytät kirjaston e-aineistoja
 • - käytät kirjaston tietokoneita

Jos unohdat tunnuslukusi, saat uuden kirjaston asiakaspalvelusta esittämällä kirjastokorttisi lisäksi kuvallisen henkilöllisyystodistuksen. Sähköpostitse tai puhelimitse tunnuslukua ei voida antaa johtuen tietoturvasyistä.

Lainaus ja palautus

Laina-ajat:

 • - kirjat 4 viikkoa
 • - äänikirjat 4 viikkoa
 • - nuotit 4 viikkoa
 • - kartat 4 viikkoa
 • - kielikurssit ym. paketit 4 viikkoa
 • - lehdet 2 viikkoa
 • - musiikkiäänitteet 4 viikkoa
 • - DVD/Blu ray- ja VHS-tallenteet 2 viikkoa
 • - CD-ROM-tallenteet, konsolipelit 2 viikkoa
 • - lautapelit 2 viikkoa
 • - e-kirjat 2 vrk, 14 vrk

Suurin osa kirjastojen aineistoista on lainattavissa kotiin. Poikkeuksia ovat käsikirjastojen aineistot sekä kotiseutukokoelmat (useista kotiseutukokoelmissa olevista aineistoista on myös lainattavia kappaleita).

Pikalaina

Kirjastoissa on jonkin verran pikalainakappaleita suosituimmista kirjoista. Niiden laina-aika on 2 viikkoa. Pikalainoja ei voi uusia ja ne on aina palautettava omaan kirjastoonsa.

Lainamäärä ja ikärajat

Asiakkaalla voi olla samanaikaisesti lainassa enintään 10 DVD-levyä, 20 CD-levyä ja 3 konsolipeliä/CD-ROM-levyä. Kuvatallenteiden lainauksessa noudatetaan Valtion elokuvatarkastamon määräämiä ikärajoja ja konsolipelien lainauksessa Valtion elokuvatarkastamon sekä yleiseurooppalaisen ikärajaluokittelu-järjestelmän (PEGI) mukaisia suositusikärajoja.

Palauttaminen

Lainat tulee palauttaa viimeistään eräpäivänä.  Mistä tahansa Louna-kirjastosta lainatun aineiston voi palauttaa mihin tahansa Louna-kirjastoon toimipaikan aukioloaikana. (Poikkeuksina pikalainat, kaukolainat ja lautapelit).

Palautuksesta saa halutessaan kuitin.

Jos aineisto palautetaan palautusluukun kautta kirjaston ollessa suljettuna, henkilökunta kirjaa palautusluukkuun jätetyn aineiston palautuneeksi vasta seuraavana kirjaston aukiolopäivänä. Palautusluukun kautta jätetystä aineistosta kertyy myöhästymismaksuja palautusten kirjaamiseen saakka. Aineiston palauttaminen palautusluukusta on asiakkaan omalla vastuulla.

Myöhässä palautetuista lainoista peritään myöhästymismaksu.

Uusiminen ja varaukset

Ellei aineistosta ole varausta, lainan voi uusia. Sen voi tehdä Internetin kautta verkkokirjastossa. Internetuusintaa varten tarvitaan tunnusluku, jonka saa, kun käy henkilökohtaisesti kirjastossa.

Lainan voit uusia myös puhelimitse, sähköpostitse sekä kirjastoissa asioidessa. Kirjastojen yhteystiedot löydät yhteystietosivulta.

Lainat voi uusia viisi kertaa.

Aineiston varaaminen

Lainassa olevasta aineistosta voi jättää varauksen. Varauksen voi tehdä joko verkkokirjastossa, puhelimitse tai kirjastossa asioidessa. Verkkokirjaston varausta varten tarvitaan tunnusluku. Sen saa kirjastossa asioidessa. Varaukset Louna-kirjastojen omasta kokoelmasta ovat maksuttomia. Noutamatta jääneestä varauksesta peritään 2 €:n maksu.

Aineistovaraukset kohdistuvat kaikkien Louna-kimpan kirjastojen kokoelmiin. Asiakas saa siis varaamansa teoksen siitä Louna-kirjastosta, josta teos on ensimmäiseksi lainattavissa. Myös hyllyssä olevaa aineistoa voi varata. 

Varausta tehdessään asiakkaan tulee valita haluamansa noutopiste. Kun teos on valitussa noutopisteessä noudettavissa, asiakas saa saapumisilmoituksen valitsemallaan tavalla (tekstiviesti, sähköposti tai kirje). Aineisto pidetään varattuna 7 vrk ilmoituksen lähettämispäivästä.

Kaikki Louna-kirjastoissa lainattu aineisto voidaan palauttaa mihin tahansa Louna-kirjastoon maksutta.

Käyttösäännöt

Louna-kirjastojen käyttösäännöt 1.11.2018 alkaen.

Maksut

1.6.2017 alkaen

Kirjastokortti

Ensimmäinen maksuton

Seuraavat 2 € / kappale

Varaukset Louna-kirjastojen kokoelmasta

Varaukset Louna-kirjastojen kokoelmista ovat maksuttomia.

Noutamatta jäänyt varaus 2 € / kappale.

Myöhästymismaksut

Myöhästymismaksuja peritään, jos aineisto palautetaan eräpäivän jälkeen.

Maksu lasketaan jokaista myöhässä olevaa yksikköä kohti ja se kasvaa myöhässäoloajan mukaan. Jokaisesta myöhästymismuistutuksesta peritään lisäksi 2 €:n ilmoitusmaksu.

 • - Jos aineisto palautetaan kirjastoon viikko eräpäivän jälkeen (1. muistutus):
  0,50 € / laina + ilmoitusmaksu 2 €
 • - tai 3 viikkoa eräpäivän jälkeen (2. muistutus):
  1,00 € / laina + ilmoitusmaksut 4 €
 • - tai 5 viikkoa eräpäivän jälkeen (3. muistutus):
  1,50 € / laina + ilmoitusmaksut 6 €

Huom! Jos aineistoon kohdistuu varaus, myöhästymismaksua peritään heti eräpäivää seuraavana päivänä.

Lasku

Jos myöhässä olevaa aineistoa ei ole myöhästymismuistutuksista huolimatta palautettu, siitä lähetetään lasku 7 viikkoa eräpäivästä. Laskuun lisätään kertyneet ilmoituskulut, ja myöhästymismaksut kirjautuvat velkasaldoon.

Lainauskielto astuu voimaan, kun aineisto on 7 viikkoa myöhässä eräpäivästä. Lainauskielto on voimassa kaikissa Louna-kirjastoissa riippumatta siitä, mikä Louna-kirjasto sen on asettanut. Kielto poistuu, kun kaikki aineisto on palautettu tai korvattu.

Maksamattomat maksut jäävät asiakkaalle velaksi ja ne tulee maksaa kirjastoon viipymättä. Kun velkaa kertyy 10 € tai enemmän, se aiheuttaa lainauskiellon. Kielto koskee myös verkkokirjaston uusimis- ja varaustoimintoja.

Kadonneesta tai vahingoittuneesta aineistosta peritään kirjaston määräämä maksu. Elokuvatallenteista enimmäiskorvaus on 42 € / kappale.

Kaukopalvelu

Kotimaasta 5 € / kappale

Ulkomailta laskun mukaan

Muut maksut

Tutustu myös kirjastokohtaisiin maksuihin.

Kaukolainaus ja hankintaehdotukset

Kun haluat käyttöösi jonkin julkaisun, jota kirjastoissamme ei ole, voit täyttää omassa kirjastossa kaukopalvelulomakkeen. Lomakkeelle merkitään asiakkaan yhteystiedot sekä mahdollisimman tarkat tiedot halutusta julkaisusta. Kaukopalvelulomake sähköisessä muodossa (avautuu uuteen välilehteen).

Kaukopalvelu on maksullista palvelua. Tällä hetkellä kaukopalvelumaksu on 5 € / laina.

Kaukolainaksi tilatun aineiston saapuminen kestää muutamasta päivästä useaan viikkoon. Pisimmät odotusajat ovat kysytyillä kurssikirjoilla. Tilaa siis aineistosi ajoissa.

Kaukolainoissa noudatetaan lähettävän kirjaston laina-aikoja ja muita ehtoja. Käsikirjastoaineistoa ei yleensä anneta lainkaan kaukolainaksi.

Saapuneesta kaukolainasta ilmoitetaan asiakkaalle, minkä jälkeen julkaisu on noudettavissa.

Jos kirjastosta ei löydy asiakkaan toivomaa aineistoa, sitä voi myös esittää hankittavaksi omaan kirjastoon. Kirjasto päättää, toteutetaanko ehdotus. Hankintaehdotuslomake sähköisessä muodossa (avautuu uuteen välilehteen).

Lomakkeet

Kirjastokorttihakemus (tulostettava pdf)
Alle 15-vuotias saa kirjastokortin huoltajan tai toisen täysi-ikäisen vastuuhenkilön kirjallisella suostumuksella. Lomake tulostetaan ja tuodaan täytettynä kirjastoon.  Henkilöllisyys tarkistetaan.

Kaukopalvelulomake (avautuu uuteen välilehteen)
Kaukolainaksi toimitetaan aineistoa muista kuin Louna-kirjastoista. Pyyntö tehdään kirjallisena. Tällä lomakkeella voit lähettää pyynnön sähköisesti haluamaasi Louna-kirjastoon.

Hankintaehdotuslomake (avautuu uuteen välilehteen)
Jos kirjastosta ei löydy asiakkaan toivomaa aineistoa, sitä voi esittää hankittavaksi. Kirjasto päättää, toteutetaanko ehdotus. Tällä lomakkeella voi lähettää hankintaehdotuksen sähköisesti haluttuun Louna-kirjastoon.

Lukuneuvojapalvelun lomake (avautuu uuteen välilehteen)
Forssan kaupunginkirjastolla toimii lukuneuvojapalvelu, jossa asiakkaat saavat mieltymystensä mukaan räätälöityjä kirjavinkkejä. Asiakas voi valita joko sähköpostitse lähetettävän vinkkilistan, kirjastosta noudettavan kirjapaketin tai voi varata ajan henkilökohtaiseen lukuneuvontakeskusteluun. Vastauksen saa kolmen arkipäivän kuluessa. 

Rekisteriselosteet

Louna-kirjastojen käytössä olevat henkilörekisteri- ja tietojärjestelmäselosteet (linkit tulossa).

Forssan kaupunginkirjasto
Humppilan kunnankirjasto
Jokioisten kunnankirjasto
Tammelan kunnankirjasto
Ypäjän kunnankirjasto

Tilat ja laitteet

Kirjastoilla on erilaisia varattavia/vuokrattavia tiloja kuten näyttelytiloja, ryhmätyötiloja ja pelihuoneita.

Kirjaston työasemille kirjaudutaan kirjastokortin numerolla ja salasanalla. Salasana on sama, jota käytetään verkkokirjastossa lainoja uusittaessa ja lainausautomaatilla. Työaseman voi halutessaan varata etukäteen. Osassa kirjastoja on lisäksi pikakoneita, joita käytetään jonotusperiaatteella.

Langaton verkko on käytössä Forssassa, Humppilassa ja Jokioisilla.

Louna-kirjastojen asiakkaat voivat itsenäisesti tallentaa digitaaliseen muotoon ääni- ja kuvatallenteitaan Forssan kaupunginkirjastossa. Lisätietoa digitointimahdollisuudesta.

Kirjastokohtaiset tiedot tiloista ja laitteista löytyvät palvelupistesivuilta:

Muut palvelut

Kirjastoittain on tarjolla hieman vaihdellen erilaisia palveluja: omatoimiasiointia, kotipalvelua, tilaisuuksia kuten lukupiirejä tai satutunteja, opastusta kuten digitukea tai lukuneuvontaa, erikoiskokoelmia kuten Celia-äänikirjoja lukemisesteisille tai vieraskielisen kirjallisuuden siirtokokoelmia Monikielisestä kirjastosta, lainattavia  kausikortteja, urheiluvälineitä ja muita laitteita jne.

Kirjastokohtaiset tiedot näistä löytyvät palvelupistesivuilta: