Haku

Opettajat ja kasvattajat

Tältä sivulta löytyy opettajille ja kasvattajille suunnattua yleistä tietoa Louna-kirjastojen palveluista.

Ryhmäkäynnit

Tarkemmat kuntakohtaiset tiedot lapsille ja nuorille suunnatuista kirjastopalveluista sekä yhteystiedot ryhmäkäyntien sopimista, kirjavinkkauksia ja yhteydenottoja varten löytyvät alla olevista linkeistä:

Kirjavinkkaus

Kirjavinkkaukset edistävät lukuharrastusta. Päämääränä on herättää mielenkiinto kirjoja kohtaan sekä kannustaa valitsemaan mieleistä luettavaa.

Kirjavinkkauksia voidaan pitää erilaisista teemoista ja aiheista, jotka voivat liittyä esimerkiksi opetussuunnitelman sisältöihin. Kirjavinkkauksia voidaan pitää kirjallisuuden eri genreistä, tietokirjallisuudesta tai vaikkapa eritasoisiin lukijoihin keskittyen.

Kirjavinkkausten lisäksi kirjastosta voi kysyä vinkkauksia myös muihin aineistoihin, kuten peleihin, sarjakuviin tai elokuviin liittyen.

Kirjavinkkauksia voidaan pitää kaiken ikäisille. Useimmiten niitä järjestetään koululuokille. Kirjavinkkauksista voi tiedustella suoraan omasta kirjastosta. Löydät oman kirjastosi kirjavinkkaukseen liittyvät tiedot sivun yläosassa olevien kuntakohtaisten linkkien avulla.

Kirjavinkkejä löytyy myös verkosta. Esimerkiksi Kirjasampo.fi -sivuston alla toimiva Sivupiiri on keskittynyt lasten ja nuortenkirjallisuuteen. Kannattaa myös seurata Louna-kirjastojen päivittyviä vinkkejä lapsille sekä päivittyviä vinkkejä nuorille.

Lukudiplomit

Kiinnostaako lukudiplomi - tutustu lukudiplomilistoihin!

Lukudiplomin tavoitteena on innostaa lukemaan, ylläpitää lukuharrastusta sekä tukea äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta kouluissa. Lukudiplomin suorittamisen kautta tutustutaan kirjallisuuden eri lajeihin ja kartutetaan yleissivistystä.

Lukeminen tekee onnellisemmaksi, viisaammaksi ja lisää empatiakykyä. Se lievittää stressiä ja auttaa käsittelemään vastoinkäymisiä ja vaikeita asioita. Lukeminen myös vähentää yksinäisyyden tunnetta. Lukiessa sanavarasto kasvaa, mikä edistää kykyä ilmaista itseään ja ajatuksiaan. Monipuolisen lukutaidon perustana on vahva peruslukutaito, mikä syntyy vain lukemalla! Lukutaito kulkee käsi kädessä kirjoitustaidon kanssa.

Mikä on lukudiplomi?

Lukudiplomi on vapaa-aikana suoritettava ja vapaaehtoinen lukuhaaste, joka ohjeistetaan koulussa ja huomioidaan esimerkiksi todistusten jaon yhteydessä. Lukudiplomisuoritusta seurataan opettajan valitsemalla tavalla, joka voi olla hyvinkin vapaamuotoinen.

Louna-kirjastot laativat lukuvuosittain päivittyvät kirjalistat koulujen käyttöön. Kirjastosta voi lainata lukudiplomikirjoja sekä varata lainassa olevia tai toisesta Louna-kirjastosta löytyviä lukudiplomikirjoja maksutta. Kirjastossa myös autetaan löytämään ja valitsemaan lukudiplomiin sopivaa luettavaa.

Lukudiplomi on käytössä ympäri Suomen ja myös kansallinen lukudiplomi on suunnitteilla. Alta löytyy Louna-kirjastojen lukudiplomin kirjalistojen lisäksi esimerkkitehtäviä.

Lukuvuoden 2023–2024 kirjalistat diplomin suorittajille.

1.–2. luokkien lukudiplomilistat saatavuustietoineen

Koko 1.–2. luokkien lukudiplomilista PDF-muodossa.

3.–4. luokkien lukudiplomilistat saatavuustietoineen

Koko 3.–4. luokkien lukudiplomilista PDF-muodossa.

5.–6. luokkien lukudiplomilistat saatavuustietoineen

Koko 5.–6. luokkien lukudiplomilista PDF-muodossa.

7.–9. luokkien lukudiplomilistat saatavuustietoineen

Koko 7.–9. luokkien lukudiplomilista PDF-muodossa.

Lukudiplomimateriaalit kouluille

Esimerkkitehtäviä koululuokille:

Valmiita tehtäväpohjia lukudiplomitehtäviä varten.

Lukupäiväkirja:

Lukupäiväkirjapohja (pdf)
Lisäsivu lukupäiväkirjaan (pdf)

Lukudiplomitodistukset:

Alakoulun lukudiplomitodistukset:

Yläkoulun lukudiplomitodistukset:

Koulujen kirjasarjat

Koulujen kirjasarjat ovat lainattavissa koululuokille. Yhteen kirjasarjaan kuuluu noin 10-30 kappaletta samaa kirjaa. Listat koulujen kirjasarjoista saatavuustietoineen sekä kuntakohtaiset tarkemmat ohjeet niiden lainaamiseen:

Koulujen kirjasarjoihin kuulumattomiakin kirjoja voi varata useita kappaleita kerrallaan esimerkiksi pari- ja ryhmätyöskentelyä varten tai lukupiirikirjoiksi. Useiden kappaleiden varauspyynnöt tehdään oman kirjaston henkilökunnalle. Kirjastojen yhteystiedot löydät palvelupistesivulta.