Search

Omatoimikirjaston käyttösäännöt

Asiakas sitoutuu omatoimikirjaston kulloinkin voimassa oleviin käyttösääntöihin hakemalla omatoimikirjaston käyttöoikeutta. Omatoimikirjasto on kirjasto, jota asiakas voi käyttää omatoimisesti kirjaston palveluaukioloaikojen ulkopuolella. Asiointi tapahtuu täysin itsepalveluna.

Louna-kirjastojen omatoimikirjaston käyttösäännöt on hyväksytty:

 • Forssan kaupungin sivistys- ja tulevaisuuslautakunta, SITLA 22.02.2022 § 14
 • Humppilan kunnan elämänlaatulautakunta, Elala 8.3.2022 § 17
 • Jokioisten kirjastonjohtajan viranhaltijapäätös 23.2.2022 § 1
 • Tammelan kirjastonjohtajan viranhaltijapäätös 25.2.2022 § 6
 • Ypäjän kunnan sivistyslautakunta, SIVLA 7.3.2022 § 17

Aukioloajat

Louna-kirjastoja on mahdollista käyttää omatoimisesti joka päivä klo 7–21.

Kirjaston henkilökunta opastaa omatoimikirjaston käytössä ja käyttöoikeuden hakemisessa asiakaspalveluaikoina. Kirjastokohtaiset asiakaspalveluajat voi tarkistaa palvelupisteiden yhteystietosivulta.

Kulkeminen kirjastoon asiakaspalveluaikojen ulkopuolella

Kirjaston sisälle pääsee Louna-kirjastojen kirjastokortilla, jonka haltijalle on myönnetty henkilökohtainen käyttöoikeus omatoimikirjastoon.

Kirjastoon kirjaudutaan lukemalla kirjastokortti ulko-ovella sijaitsevassa lukijalaitteessa, johon näppäillään henkilökohtainen tunnusluku. Onnistuneen sisäänkirjautumisen jälkeen ovi avautuu sähköisesti.

Palveluaukioloajan päättyessä ne kirjastotilassa olevat asiakkaat, jotka jatkavat asiointiaan omatoimiajalla, kirjautuvat automaatilla kirjastokorttia ja tunnuslukua käyttäen.

Käyttöoikeuden hakeminen

Omatoimikirjaston käyttöoikeutta haetaan kirjallisesti kirjaston asiakaspalvelusta.

Alle 15-vuotiaalle asiakkaalle käyttöoikeuden hakee hänen huoltajansa. Huoltaja vastaa, että alle 15-vuotias noudattaa omatoimikirjaston käyttösääntöjä.

Palvelut asiakaspalveluaikojen ulkopuolella

Palvelut kirjastokortin haltijalle asiakaspalveluaikojen ulkopuolella:

 • - Kirjastokortin haltija voi käyttää kirjaston määrittämiä kirjastotiloja ja omatoimipalveluja sekä kirjastoaineistoa.
 • - Kirjastossa on käytössä automaatit, joilla asiakas voi lainata, palauttaa ja uusia lainoja sekä tarkastella asiakastietojaan. Asiakas voi lisäksi saapumisilmoituksen saatuaan noutaa varaamansa aineiston varaushyllystä ja lainata sen automaatilla.

Vain asiakaspalveluaikoina tarjottavat palvelut:

 • - Tulostuslaitteiden käyttö sekä liikuntavälineiden, kaukolainojen ja videopelien lainaus ovat mahdollisia asiakaspalveluaikoina.
 • - Maksuja voi maksaa kirjaston asiakaspalveluaikoina.

Säännöt

Kirjastossa asioivan tulee noudattaa käyttösääntöjä kokonaisuudessaan riippumatta siitä, onko hän kirjautunut kirjastoon.

Asiakkaan tulee:

 • - Käyttää vain kirjaston määrittämiä kirjastotiloja;
 • - Käyttäytyä asiallisesti. Kirjasto on yleinen tila, jossa tulee noudattaa järjestyslakia (612/2003). Järjestyslain nojalla kirjastossa on kiellettyä muun muassa toista henkilöä joko sanallisesti tai fyysisesti uhkaava käytös, päihteiden käyttö sekä järjestyksen häiritseminen esim. meluamalla;
 • - Varmistaa, ettei sisään kirjauduttaessa kukaan muu tule kirjastoon samalla oven avauksella. Ainoastaan tilanteessa, jossa huoltaja vierailee kirjastossa lastensa kanssa, riittää että vain huoltaja kirjautuu sisään;
 • - Huolehtia, että ovi menee lukkoon sekä kirjastoon tultaessa että sieltä poistuttaessa; ja
 • - Noudattaa kirjaston sisällä olevia ohjeita. Erityistä huomiota tulee kiinnittää automaattien antamien ohjeiden noudattamiseen.

Valvonta

Kirjastossa on tallentava kameravalvonta. Kirjautumistiedot tallentuvat järjestelmän lokiin.

Seuraamukset käyttösääntöjen rikkomisesta

Mahdollisiin häiriötilanteisiin puututaan. Alaikäisten kohdalla otetaan yhteyttä huoltajiin. Rikosepäilyistä tehdään tutkintapyyntö poliisille.

Asiakas vastaa täysimääräisesti kaikista vahingoista, jotka hän aiheuttaa kirjaston omaisuudelle.

Asiakas vastaa myös vahingoista, jotka hän aiheuttaa turhalla hälytyksellä, sotkemalla tai likaamalla kirjaston tiloja tai muutoin näitä käyttösääntöjä rikkomalla.

Alle 15-vuotiaan aiheuttamasta vahingosta vastaa hänen huoltajansa täysimääräisesti.

Asiakkaalle voidaan antaa omatoimikirjaston määräaikainen käyttökielto tai häneltä voidaan poistaa lainausoikeus, jos hän rikkoo käyttösääntöjä. Käyttökiellosta ja lainausoikeuden menettämisestä on säädetty tarkemmin Louna-kirjastojen käyttösäännöissä.

Kirjastokohtaiset lisäykset

Forssa

 • - Varattavien tilojen avainten nouto vain asiakaspalveluaikoina.
 • - Aamun sanomalehdet (Forssan Lehti, Helsingin Sanomat, Hämeen Sanomat ja Turun Sanomat) löytyvät pääsisäänkäynnin tuulikaapin postilaatikosta, josta ne voi ottaa luettavaksi kirjaston lehtilukusaliin.

Humppila

 • - Varattavien tilojen avainten nouto vain asiakaspalveluaikoina.
 • - Liikuntaseteleiden myynti ja muut kassapalvelut vain asiakaspalveluaikoina.
 • - Aamun sanomalehdet löytyvät sisäänkäynnin viereisestä korista, josta ne voi ottaa luettavaksi kirjaston puolelle.

Jokioinen

 • - Kuntosalikorttien myynti ja muut kassapalvelut vain asiakaspalveluaikoina.
 • - Ryhmä- ja lukutilan varaukset omatoimiajalla, kysy lisää asiakaspalvelusta.
 • - Aamun sanomalehdet löytyvät sisäänkäynnin viereisestä laatikosta, josta ne voi ottaa luettavaksi kirjaston lehtienlukusaliin.

Tammela

 • - Sisälle voi kulkea pääovesta myös silloin, kun kunnan muut palvelut ovat auki (aamupäivällä). Tällöin omatoimikirjaston käyttöoikeutta tai kirjautumista ei tarvita.
 • - Asiakkaan tulee käyttää vain kirjaston tiloja, jotka ovat kunnantalon 1. kerroksessa. Käyttöoikeus ei koske hissiä, portaita tai muita kuin kirjaston tiloja.
 • - Kuntosalikorttien myynti ja muut kassapalvelut vain asiakaspalveluaikoina.

Ypäjä

 • - Itsepalveluaikana sisäänkäynti sivuoven kautta. Esteetön sisäänpääsy.
 • - Aikuisten scifi-kirjallisuuden huone kiinni itsepalveluaikana. Aikuisten scifi-kirjallisuuden varaaminen tällöin vain etukäteisvarauksella.
 • - Aamun sanomalehdet löytyvät sisäänkäynnin viereisestä postilaatikosta, josta ne voi ottaa luettavaksi kirjaston puolelle.