Haku

Tietoa lasten ja nuorten kirjastopalveluista Louna-kirjastoissa

Kirjavinkkaus

Kirjavinkkaus on lukemaanhoukuttelemismenetelmä, jonka päämääränä on saada kuulija kiinnostumaan ja lukemaan esitelty kirja. Tarkoituksena on tukea ja edesauttaa lukuharrastuksen syntyä ja ylläpitoa. Vinkkaus kirjasta on kuin traileri elokuvasta; avataan tarinaa, hahmoja ja tapahtumia mutta ei kerrota kaikkea jotta kuulijalle jää halu tietää lisää.

Vinkkausta voidaan pitää erilaisista teemoista ja aiheista, kuten esim. kirjallisuuden eri genreistä. Vinkkauksessa voidaan tarpeen vaatiessa ottaa huomioon myös eritasoiset lukijat ja vinkkausta voidaan pitää kaiken ikäisille, useimmiten kuitenkin koululuokille.

Kirjavinkkausmahdollisuudesta voit tiedustella omasta lähikirjastostasi, katso yhteystiedot yhteystietosivulta.

Kirjavinkkejä voi löytää myös netistä. Verkossa on monenlaisia sivustoja jonne kootaan vinkkejä, esimerkiksi Kirjasampo.fi jonka alla toimiva Sivupiiri on keskittynyt lasten ja nuortenkirjallisuuteen. Kirjasammossa voi selata eri käyttäjien kokoamia kirjahyllyjä eri aiheista. Louna-kirjastojen kirjahyllyjä löydät sivustolta nimellä Louna-kirjastot.

Lukudiplomit

Kiinnostaako lukudiplomi - tutustu lukudiplomilistoihin!

Lukudiplomin tavoitteena on innostaa lukemaan, ylläpitää lukuharrastusta sekä tukea äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta kouluissa. Lukudiplomin suorittamisen kautta tutustutaan kirjallisuuden eri lajeihin ja kartutetaan yleissivistystä.

Lukeminen tekee onnellisemmaksi, viisaammaksi ja lisää empatiakykyä. Se lievittää stressiä ja auttaa käsittelemään vastoinkäymisiä ja vaikeita asioita. Lukeminen myös vähentää yksinäisyyden tunnetta. Lukiessa sanavarasto kasvaa, mikä edistää kykyä ilmaista itseään ja ajatuksiaan. Monipuolisen lukutaidon perustana on vahva peruslukutaito, mikä syntyy vain lukemalla! Lukutaito kulkee käsi kädessä kirjoitustaidon kanssa.

Lukuvuoden 2020–2021 kirjalistat diplomin suorittajille:

Esikoulun lukupassi (Forssa): koko esikoulun lukupassi pdf-muodossa. Passin saa kirjastokäynnin yhteydessä.

1.-2. luokkien lukudiplomilistat saatavuustietoineen:

3.-4. luokkien lukudiplomilistat saatavuustietoineen:

5.-6. luokkien lukudiplomilistat saatavuustietoineen:

7.-9. luokkien lukudiplomilistat saatavuustietoineen:

Lukudiplomimateriaalit kouluille

Esimerkkitehtäviä koululuokille:

Valmiita tehtäväpohjia lukudiplomitehtäviä varten

Lukupäiväkirja:

Lukupäiväkirjapohja (pdf)
Lisäsivu lukupäiväkirjaan (pdf)

Lukudiplomitodistukset:

Esikoulun lukupassidiplomi, Forssa (pdf)

Alakoulun lukudiplomitodistukset:

Yläkoulun lukudiplomitodistukset:

Koulujen kirjasarjat

Kirjasarjat on suunnattu koulujen käyttöön, jotta koko luokka voisi yhdessä tutustua samaan teokseen.

Pari- ja ryhmätyöskentelyä varten voit pyytää kirjastoa varaamaan myös muita kirjoja, joita löytyy Louna-kirjastojen lainattavista kokoelmista useampia kappaleita.

Listat kirjastojen kirjasarjoista saatavuustietoineen ja ohjeet niiden lainaamiseen:

Lukukassit Jokioisten perhepäivähoitoon

Lukukassitoiminnan kokeilu on osa Lahden AKE-alueen hallinnoimaa AVI:n kehittämishanketta vuosille 2019–2020 "Monilukutaitoa sanataiteella".

Lukukassikokeilun tavoitteina on:

  • - innostaa perhepäivähoitajia, lapsia ja perheitä monipuolisen lukemisen äärelle,
  • - lisätä myönteistä lukupuhetta, sekä
  • - jakaa ja kartuttaa tietoa, kokemusta ja osaamista perhepäivähoidossa ja kirjastossa.

Lukukassit lähtivät kiertoon syyskuussa 2020. Mukana ovat Jokioisten kunnan perhepäivähoitopaikat: noin sata perhepäivähoitolasta, noin 70 perhettä ja yli 20 perhepäivähoitajaa. Hankkeen aikana on koottu 12 lukukassia, jotka kiertävät perhepäivähoidon tiimeissä. Kassien aineistolla on pitkä laina-aika. Aineiston saatavuustiedot eivät näy verkkokirjastossa eikä kassien aineistoa voi varata.

Hankkeen materiaalit:

Lisäksi lapsille jaetaan lukukassikohtaiset kirjalistat, joissa on tilaa omille jutuille.